Vörösterror

A terem ismertetése

A kommunista diktatúrák lényege az első pillanattól kezdve az erőszak és a megfélemlítés volt.

Hogyan lehet forradalmat csinálni kivégzőosztag nélkül?” – fogalmazta meg a kommunista hatalomgyakorlás lényegét Vlagyimir Iljics Lenin. A szovjetizált Oroszországban Lenin kivégeztette a cárt és annak teljes családját, és mindenkit legyilkoltatott megfélemlített, deportált, koncentrációs táborba zárt, aki az útjában állt, vagy akiről azt feltételezte, hogy az útjába állhat. 1920-ig több százezer dokumentált politikai kivégzést hajtottak végre és mintegy 100 koncentrációs tábort létesítettek. A szovjet állambiztonság rettegett szervezetét, a Csekát már 1917-ben létrehozták, annak vezetője a kegyetlenségéről hírhedt Feliksz Edmundovics Dzerzsinszkij volt. Akárcsak Oroszországban, az őket utánzó magyar Tanácsköztársaság irányítói is a nyílt erőszakra és a megfélemlítésre alapozták a hatalmukat. Magyarországon a Vörös Terror idején a Szamuely Tibor és Cserny József nevéhez fűződő különítményesek, a Lenin-fiúk adtak ízelítőt a kommunizmus igazi természetéről. Áldozataik számát mintegy hatszázra becsülik. A kommunisták a marxi osztályharcra alapozó történelemszemléletük alapján megsemmisítendő ellenségnek tekintették a régi rend összes képviselőjét, a polgárságot, a birtokos parasztságot, az arisztokráciát és az egyházakat, de valójában mindenkit, aki nem volt hajlandó elfogadni, vagy akár csak megkérdőjelezte az általuk megálmodott kommunista társadalmi berendezkedést. A kommunizmus a huszadik század folyamán mintegy 100 millió halálos áldozatot követelt világszerte.

 

 

„Az ideológia gyilkol."
George Orwell

 

 

Megosztás

További termek

Egy korszak szállt sírba

Ferenc József halálát a kortársak is tragédiaként élték meg.

Megjárták a frontot

A háború mérlege 10 millió hősi halott és 21 millió sebesült katona volt.

A békemű létrehozói

A győztesek a „nemzeti önrendelkezés” elvére hivatkoztak, döntéseikben azonban ennek nyoma sem volt.

Az amerikai évszázad kezdete

Európa világpolitikai vezető szerepét az első világháború után az Amerikai Egyesült Államok vette át.

A békétlen Európa

A kontinens győztes és vesztes hatalmai egyaránt hasonló gondokkal küzdöttek: társadalmi békétlenség és gazdasági kilátástalanság árnyékolta be a hétköznapokat.

A spanyolnátha pusztítása

A három hullámban támadó járvány több mint húszmillió ember életét követelte, legalább kétszer annyit, mint maga a háború.

Népszövetség, a nemzetek szövetsége

A Wilson elnök kezdeményezte szervezet volt az első kísérlet a világ konfliktusainak békés rendezésére.

Vörösterror

A kommunista diktatúrák lényege az első pillanattól kezdve az erőszak és a megfélemlítés volt.

A lenini modell

Az európai társadalmak átalakítására tett kísérletek és a kommunista világforradalom kirobbanásának veszélye komoly kihívás elé állította a kontinens államait.

Változások - 1914–1922

„Oszd meg és uralkodj!” A győztesek úgy rajzolták át a világ térképét, hogy lehetőleg állandósítsák az etnikai és vallási konfliktusokat.

Trianon árnyékában

Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásával a Magyar Királyság a török hódoltság utáni történetének legnagyobb válságát élte meg.