Az amerikai évszázad kezdete

A terem ismertetése

Európa világpolitikai vezető szerepét az első világháború után az Amerikai Egyesült Államok vette át.

A világháború igazi győztese az Amerikai Egyesült Államok volt. Ez a földrésznyi ország a 19. század utolsó harmadában, egy véres polgárháború után, hatalmas nemzetállammá szervezte magát. 1918-ra az USA már a világpolitika legerősebb szereplőjeként irányította a béketárgyalásokat. Az amerikai gazdaság a háború végére sokszorosan felülmúlta a brit és a francia gazdaság teljesítőképességét;  az utóbbi országok hatalmas összegekkel tartoztak az USA-nak. Bár Európában úgy tartják, az úgynevezett versailles-i békék zárják le az első világháborút, az új világrend valódi szerkezetét a háború befejezése után több mint három évvel később született washingtoni szerződések alakították ki. 1922 februárjában Nagy-Britanniának le kellett mondania a világtengerek feletti egyeduralmáról. Az új világhatalom az Amerikai Egyesült Államok lett.

 

 

„A világot biztonságossá kell tenni a demokrácia számára."
Woodrow Wilson

 

„A világ kevésbé civilizált népeinek át kell venniük az amerikai elveket."
Woodrow Wilson

 

„Az Egyesült Államok küldetése, hogy a világot jobbá tegye."
Woodrow Wilson

 

„A demokrácia megteremtése Amerika világhivatása."
David Lloyd George

 

 

Megosztás

További termek

Egy korszak szállt sírba

Ferenc József halálát a kortársak is tragédiaként élték meg.

Megjárták a frontot

A háború mérlege 10 millió hősi halott és 21 millió sebesült katona volt.

A békemű létrehozói

A győztesek a „nemzeti önrendelkezés” elvére hivatkoztak, döntéseikben azonban ennek nyoma sem volt.

Az amerikai évszázad kezdete

Európa világpolitikai vezető szerepét az első világháború után az Amerikai Egyesült Államok vette át.

A békétlen Európa

A kontinens győztes és vesztes hatalmai egyaránt hasonló gondokkal küzdöttek: társadalmi békétlenség és gazdasági kilátástalanság árnyékolta be a hétköznapokat.

A spanyolnátha pusztítása

A három hullámban támadó járvány több mint húszmillió ember életét követelte, legalább kétszer annyit, mint maga a háború.

Népszövetség, a nemzetek szövetsége

A Wilson elnök kezdeményezte szervezet volt az első kísérlet a világ konfliktusainak békés rendezésére.

Vörösterror

A kommunista diktatúrák lényege az első pillanattól kezdve az erőszak és a megfélemlítés volt.

A lenini modell

Az európai társadalmak átalakítására tett kísérletek és a kommunista világforradalom kirobbanásának veszélye komoly kihívás elé állította a kontinens államait.

Változások - 1914–1922

„Oszd meg és uralkodj!” A győztesek úgy rajzolták át a világ térképét, hogy lehetőleg állandósítsák az etnikai és vallási konfliktusokat.

Trianon árnyékában

Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásával a Magyar Királyság a török hódoltság utáni történetének legnagyobb válságát élte meg.