Megjárták a frontot

A terem ismertetése

A háború mérlege 10 millió hősi halott és 21 millió sebesült katona volt.

A frontról hazatóduló katonák közül sokan nem találták már meg otthonaikat, nem tudtak visszailleszkedni a civil életbe, nem kaptak munkát. A kilátástalanság, az addig nem tapasztalt szenvedés a politikai életet is megváltoztatta. Egyre erőszakosabb és radikálisabb erők jelentkeztek, amelyek képviselői a régi tekintélyeket elavultnak, a régi értékeket érvénytelennek nyilvánították. Mindezek eredménye az lett, hogy egyik válság követte a másikat. Bár az úgynevezett győztesek „minden háború végét” ígérték, a harcok korántsem értek véget 1918 novemberében. Hazatértük után katonák milliói szembesültek azzal, hogy az az világ, ahonnan egykor a „háborús kalandnak” nekivágtak, köddé vált, sőt olykor maga az ország, amelynek szolgálatában életüket kockáztatták, nincs többé.

 

A háború magához ragadta és sosem eresztette el többé katonáit. Soha többé nem tartoztak már otthonaikhoz.
Ernst von Salomon

 

A történelmet a lövészárkokban csinálják, ahol a háború rémképeitől gyötört katonák szuronyaikat tisztjeikbe döfik, majd hazaszökve első dolguk lesz, hogy tüzes csóvát dobjanak szülőfalujuk urasági kastélyára.
V. I. Lenin

  

Drága Karlom mindkét lábát gránát szakította le Verdunnél, de legalább él. Naphosszat a gangon ül, szivarozgat, nem kesereg, csak néha szisszen fel, fájnak a lábaim, mondja.
Hildegard Storch, 1919

 

Hiányoznak a bajtársak, a feleségem úgy néz rám, mint egy idegenre. Munka nincs, éhezünk, csak a gyilkoláshoz értek.
Kovács Pál, 1918 

A békeszerződés nem gondoskodik Európa gazdasági újjáépítéséről, a legyőzött központi hatalmak stabilizálásáról, vagy semmiről, ami helyreállítaná Oroszországot.
J. M. Keynes 

 

 

Megosztás

További termek

Egy korszak szállt sírba

Ferenc József halálát a kortársak is tragédiaként élték meg.

Megjárták a frontot

A háború mérlege 10 millió hősi halott és 21 millió sebesült katona volt.

A békemű létrehozói

A győztesek a „nemzeti önrendelkezés” elvére hivatkoztak, döntéseikben azonban ennek nyoma sem volt.

Az amerikai évszázad kezdete

Európa világpolitikai vezető szerepét az első világháború után az Amerikai Egyesült Államok vette át.

A békétlen Európa

A kontinens győztes és vesztes hatalmai egyaránt hasonló gondokkal küzdöttek: társadalmi békétlenség és gazdasági kilátástalanság árnyékolta be a hétköznapokat.

A spanyolnátha pusztítása

A három hullámban támadó járvány több mint húszmillió ember életét követelte, legalább kétszer annyit, mint maga a háború.

Népszövetség, a nemzetek szövetsége

A Wilson elnök kezdeményezte szervezet volt az első kísérlet a világ konfliktusainak békés rendezésére.

Vörösterror

A kommunista diktatúrák lényege az első pillanattól kezdve az erőszak és a megfélemlítés volt.

A lenini modell

Az európai társadalmak átalakítására tett kísérletek és a kommunista világforradalom kirobbanásának veszélye komoly kihívás elé állította a kontinens államait.

Változások - 1914–1922

„Oszd meg és uralkodj!” A győztesek úgy rajzolták át a világ térképét, hogy lehetőleg állandósítsák az etnikai és vallási konfliktusokat.

Trianon árnyékában

Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásával a Magyar Királyság a török hódoltság utáni történetének legnagyobb válságát élte meg.