Változások - 1914–1922

A terem ismertetése

„Oszd meg és uralkodj!” A győztesek úgy rajzolták át a világ térképét, hogy lehetőleg állandósítsák az etnikai és vallási konfliktusokat.

Az első világháborút lezáró békemű a nemzeti önrendelkezés elvére hivatkozva darabjaira szaggatta Európa régi birodalmait és megsemmisítette az őket ezer szállal összekapcsoló civilizációs kapcsolatokat. A győztes hatalmak, elsősorban Nagy-Britannia és Franciaország, nem csak az Oszmán Birodalom felosztásánál és a Közel-Kelet átrendezésénél, de – az európai történelemben először – magán a régi kontinensen is a gyarmattartók logikája szerint jártak el. Közép-Európában új országok egész sorát hozták létre az etnikai szempontok tudatos figyelmen kívül hagyásával. Így történhetett, hogy Európa német ajkú népességének mintegy ötödét, közel 13 millió főt taszítottak kisebbségi sorsba. A népszavazások eredményét, mint például Dél-Tirolban vagy Elszász-Lotaringiában – ahol csak a lakosság tizede beszélt franciául –, figyelmen kívül hagyták. Az új Csehszlovákia népességének alig 51%-a volt cseh, de Románia minden harmadik lakosa is idegen nemzetiségű volt. A Szerb–Horvát–Szlovén Királyságban 17 etnikai csoport élt, ami pedig a magyarok lakta területeket illeti, itt is majdnem minden esetben az ott lakók megkérdezése nélkül hozták meg döntéseiket és húzták meg az új határokat. Az első világháború egyik legnagyobb közép-európai győztese Lengyelország volt, amely 1793-as megszűnése után visszaszerezte független államiságát.

 

 

Megosztás

További termek

Egy korszak szállt sírba

Ferenc József halálát a kortársak is tragédiaként élték meg.

Megjárták a frontot

A háború mérlege 10 millió hősi halott és 21 millió sebesült katona volt.

A békemű létrehozói

A győztesek a „nemzeti önrendelkezés” elvére hivatkoztak, döntéseikben azonban ennek nyoma sem volt.

Az amerikai évszázad kezdete

Európa világpolitikai vezető szerepét az első világháború után az Amerikai Egyesült Államok vette át.

A békétlen Európa

A kontinens győztes és vesztes hatalmai egyaránt hasonló gondokkal küzdöttek: társadalmi békétlenség és gazdasági kilátástalanság árnyékolta be a hétköznapokat.

A spanyolnátha pusztítása

A három hullámban támadó járvány több mint húszmillió ember életét követelte, legalább kétszer annyit, mint maga a háború.

Népszövetség, a nemzetek szövetsége

A Wilson elnök kezdeményezte szervezet volt az első kísérlet a világ konfliktusainak békés rendezésére.

Vörösterror

A kommunista diktatúrák lényege az első pillanattól kezdve az erőszak és a megfélemlítés volt.

A lenini modell

Az európai társadalmak átalakítására tett kísérletek és a kommunista világforradalom kirobbanásának veszélye komoly kihívás elé állította a kontinens államait.

Változások - 1914–1922

„Oszd meg és uralkodj!” A győztesek úgy rajzolták át a világ térképét, hogy lehetőleg állandósítsák az etnikai és vallási konfliktusokat.

Trianon árnyékában

Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásával a Magyar Királyság a török hódoltság utáni történetének legnagyobb válságát élte meg.