Egy korszak szállt sírba

A terem ismertetése

Ferenc József halálát a kortársak is tragédiaként élték meg.

Az Osztrák–Magyar Monarchia uralkodójának halálát a kortársak is súlyos és fenyegető tragédiaként élték meg. Mintha mindaz, amit az 1916. november 21-én elhunyt Ferenc József képviselt – a biztonság, a kiszámíthatóság, az európai államokat egybeforrasztó dinasztikus, kulturális és gazdasági kapcsolatrendszer – vele együtt végképp sírba szállt volna. A magát népei első szolgájának tekintő Habsburg uralkodó a birodalom polgárai számára egyet jelentett a békével és népeinek gyarapodásával. Távozásával senki sem maradt, aki hozzá hasonló tekintéllyel sugározta volna szét a régi világ nagyságának fényét.

 Ferenc József távozása az ezeréves birodalom felbomlását idézi elő.
Stefan Zweig

Ferenc József nem volt nagy ember, de igazi uralkodó volt, talán az utolsó igazi a világtörténelemben.
Herczeg Ferenc

 

TÁRGYAK

osztrák császári korona

magyar Szent Korona

Ferenc József díszkardja

Ferenc József tábornagyi fejfedője

(másolatok: Makai László)

 

 

Megosztás

További termek

Egy korszak szállt sírba

Ferenc József halálát a kortársak is tragédiaként élték meg.

Megjárták a frontot

A háború mérlege 10 millió hősi halott és 21 millió sebesült katona volt.

A békemű létrehozói

A győztesek a „nemzeti önrendelkezés” elvére hivatkoztak, döntéseikben azonban ennek nyoma sem volt.

Az amerikai évszázad kezdete

Európa világpolitikai vezető szerepét az első világháború után az Amerikai Egyesült Államok vette át.

A békétlen Európa

A kontinens győztes és vesztes hatalmai egyaránt hasonló gondokkal küzdöttek: társadalmi békétlenség és gazdasági kilátástalanság árnyékolta be a hétköznapokat.

A spanyolnátha pusztítása

A három hullámban támadó járvány több mint húszmillió ember életét követelte, legalább kétszer annyit, mint maga a háború.

Népszövetség, a nemzetek szövetsége

A Wilson elnök kezdeményezte szervezet volt az első kísérlet a világ konfliktusainak békés rendezésére.

Vörösterror

A kommunista diktatúrák lényege az első pillanattól kezdve az erőszak és a megfélemlítés volt.

A lenini modell

Az európai társadalmak átalakítására tett kísérletek és a kommunista világforradalom kirobbanásának veszélye komoly kihívás elé állította a kontinens államait.

Változások - 1914–1922

„Oszd meg és uralkodj!” A győztesek úgy rajzolták át a világ térképét, hogy lehetőleg állandósítsák az etnikai és vallási konfliktusokat.

Trianon árnyékában

Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásával a Magyar Királyság a török hódoltság utáni történetének legnagyobb válságát élte meg.