A békemű létrehozói

A terem ismertetése

A győztesek a „nemzeti önrendelkezés” elvére hivatkoztak, döntéseikben azonban ennek nyoma sem volt.

A Párizs környéki kastélyokban hamar megkezdték Európa és a világ térképének újrarajzolását. A békemű legfontosabb alapelvének a „nemzeti önrendelkezés” hangzatos szólamokban meghirdetett jelszavát választották, ami azt ígérte, hogy az európai és az azon kívüli világ nemzetei maguk dönthetnek a sorsukról. Az ígéret nem teljesült. A béketárgyalásokon a „nemzeti önrendelkezés” csak a győztesek érdekei-nek megfelelő esetekben érvényesült, nem vonatkozott a vesztesnek kikiáltott birodalmakra, országokra, ahogy a győztesek által uralt kisebbségekre és  a gyarmataikon élő közösségekre sem. Szemben az Európa háborúit lezáró korábbi békékkel, ezúttal semmibe vették a legyőzöttek érdekeit, sőt, valójában arra törekedtek, hogy megroppantsák és megalázzák őket. A veszteseket példátlan módon egyben háborús bűnösnek is bélyegezték, nemzeti büszkeségüket pedig minden lehetséges módon igyekeztek megtörni.

 


 

„A versailles-i békerendszer a II. világháború kulcsa.”
Lucian Boia

 

„II. Vilmos elvesztette a háborút. Clemenceau elvesztette a békét.”
Ferdinand Foch

 

„Ez nem béke, hanem fegyverszünet húsz évre.”
Ferdinand Foch

 

„Sokkal többet ártott ez a béke a világnak, mint a háború.”
gróf Teleki Pál

  

„Az az igazságtalanság és arrogancia, amelyet a győzelem órájában mutatnak, sohasem lesz sem elfelejtve, sem megbocsátva.”
David Lloyd George

  

„Az erő az, amelynek igaza van.”
Georges Clemenceau

  

„Soha nem lesz béke Délkelet-Európában, ha a most létrejövő kisállamoknak jelentős magyar lakosságuk lesz.”
David Lloyd George

  

„El kell törölni a régi rendet és újat állítani a helyére.”
Woodrow Wilson

  

„Olaszország nem mond le harc nélkül Fiuméról.”
Vittorio Emanuele Orlando

Látom a győztesek önteltségét és könnyelműségét.
Thomas Mann

 

TÁRGYAK

A trianoni békeszerződést becikkelyező

1921. évi XXXIII. törvény hitelesítő oldala

Horthy Miklós és Bethlen István aláírásával

(Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, nemesmásolat)

 

Íróasztalai készlet fedeles tintatartóval

(Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum)

 

Visszahonosítási okirat
Magyar Királyság útlevél
(Makai László, nemesmásolatok)

 

 

Megosztás

További termek

Egy korszak szállt sírba

Ferenc József halálát a kortársak is tragédiaként élték meg.

Megjárták a frontot

A háború mérlege 10 millió hősi halott és 21 millió sebesült katona volt.

A békemű létrehozói

A győztesek a „nemzeti önrendelkezés” elvére hivatkoztak, döntéseikben azonban ennek nyoma sem volt.

Az amerikai évszázad kezdete

Európa világpolitikai vezető szerepét az első világháború után az Amerikai Egyesült Államok vette át.

A békétlen Európa

A kontinens győztes és vesztes hatalmai egyaránt hasonló gondokkal küzdöttek: társadalmi békétlenség és gazdasági kilátástalanság árnyékolta be a hétköznapokat.

A spanyolnátha pusztítása

A három hullámban támadó járvány több mint húszmillió ember életét követelte, legalább kétszer annyit, mint maga a háború.

Népszövetség, a nemzetek szövetsége

A Wilson elnök kezdeményezte szervezet volt az első kísérlet a világ konfliktusainak békés rendezésére.

Vörösterror

A kommunista diktatúrák lényege az első pillanattól kezdve az erőszak és a megfélemlítés volt.

A lenini modell

Az európai társadalmak átalakítására tett kísérletek és a kommunista világforradalom kirobbanásának veszélye komoly kihívás elé állította a kontinens államait.

Változások - 1914–1922

„Oszd meg és uralkodj!” A győztesek úgy rajzolták át a világ térképét, hogy lehetőleg állandósítsák az etnikai és vallási konfliktusokat.

Trianon árnyékában

Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásával a Magyar Királyság a török hódoltság utáni történetének legnagyobb válságát élte meg.