A lenini modell

A terem ismertetése

Az európai társadalmak átalakítására tett kísérletek és a kommunista világforradalom kirobbanásának veszélye komoly kihívás elé állította a kontinens államait.

Forradalmak akkor törnek ki, amikor a régi rend már halott, védekezésre képtelen, nincs többé ereje az életben maradáshoz. Az 1917-es bolsevik hatalomátvétellel Oroszország lett az első európai ország, ahol megkezdődött a Lenin és Trockij által képviselt új világ megvalósítása. A kommunista eszme követői Karl Marx útmutatása alapján a kollektív jogokra, az osztályharcra, a szociális igazságosság és a teljes társadalmi egyenlőség ígéretére alapozták jövőképüket. A kommunisták – ahogy nemzetközi himnuszuk, az Internacionálé is megfogalmazza – végképp el akarták törölni a múltat, ezért első számú ellenségnek tekintették az évszázados vagy akár évezredes hagyományokon alapuló nemzetállamot. A nemzetköziség jegyében kísérleteztek hát sorra a proletárdiktatúra bevezetésével (Berlin: 1918 novembere; Magyarország: 1919 márciusa; Bajoroszág: 1919 áprilisa), de Oroszországon kívül az első világháború után sehol sem sikerült tartósan berendezkedniük. A kommunista típusú forradalmakkal rokon vonásokat mutatott az olasz fasiszta és a német nemzetiszocialista mozgalom is. Ez utóbbiak azonban elvetetették a nemzetek fölöttiséget, sőt, kifejezetten hangsúlyozták nemzeti jellegüket. Olaszországban Benito Mussolininek 1922-ben sikerült megszereznie és megszilárdítania hatalmát, Németországban Adolf Hitler sörpuccsa 1923 novemberében még elbukott.

 

 

„Mindenfelé olyanok kerültek hatalomra, akiket 1914 előtt sötét kalandoroknak tekintettek volna."
H. G. Wells

  

„Kíméletlen tömegterrort kell alkalmazni."
V. I. Lenin

 

„A mi mítoszunk a nemzet és annak nagysága."
Benito Mussolini

  

„A ti időtök lejárt. Mostantól a történelem szemétdombján a helyetek."
Lev Trockij

 

„Nem, mi nem bocsájtunk meg, mi bosszút követelünk!"
Adolf Hitler

 

„Nem kell senkit sem kímélni, hanem felkötni, elvtársaim."
Kun Béla

 

A szocializmus azt jelenti: az uralkodó osztályt brutálisan elsöpörni."
Rosa Luxemburg

 

A proletariátus a gyárakban hangosan kiabálta, hogy le a diktatúrával!"
Kun Béla

 

 

TÁRGYAK

 

Ék Sándor: Kun Béla beszél a munkások előtt (olajfestmény)
Balázs István: Szamuely Tibor (öntött patinázott gipsz)
Balázs István: Stromfeld Aurél (öntött patinázott gipsz)
Farkas B.: Kovácsok (öntött bronz)
Konecsni György: Jelentkezés a Vörös Hadseregbe (olajfestmény)
Kolozsvári György: Marx és Engels (papír, szén, fa)
(Magyar Nemzeti Múzeum)

 

 

Megosztás

További termek

Egy korszak szállt sírba

Ferenc József halálát a kortársak is tragédiaként élték meg.

Megjárták a frontot

A háború mérlege 10 millió hősi halott és 21 millió sebesült katona volt.

A békemű létrehozói

A győztesek a „nemzeti önrendelkezés” elvére hivatkoztak, döntéseikben azonban ennek nyoma sem volt.

Az amerikai évszázad kezdete

Európa világpolitikai vezető szerepét az első világháború után az Amerikai Egyesült Államok vette át.

A békétlen Európa

A kontinens győztes és vesztes hatalmai egyaránt hasonló gondokkal küzdöttek: társadalmi békétlenség és gazdasági kilátástalanság árnyékolta be a hétköznapokat.

A spanyolnátha pusztítása

A három hullámban támadó járvány több mint húszmillió ember életét követelte, legalább kétszer annyit, mint maga a háború.

Népszövetség, a nemzetek szövetsége

A Wilson elnök kezdeményezte szervezet volt az első kísérlet a világ konfliktusainak békés rendezésére.

Vörösterror

A kommunista diktatúrák lényege az első pillanattól kezdve az erőszak és a megfélemlítés volt.

A lenini modell

Az európai társadalmak átalakítására tett kísérletek és a kommunista világforradalom kirobbanásának veszélye komoly kihívás elé állította a kontinens államait.

Változások - 1914–1922

„Oszd meg és uralkodj!” A győztesek úgy rajzolták át a világ térképét, hogy lehetőleg állandósítsák az etnikai és vallási konfliktusokat.

Trianon árnyékában

Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásával a Magyar Királyság a török hódoltság utáni történetének legnagyobb válságát élte meg.