BackToMaiPageIcon

Termek

HU EN

Népszövetség a nemzetek szövetsége

A Wilson elnök kezdeményezte szervezet volt az első kísérlet a világ konfliktusainak békés rendezésére.

A Nemzetek Szövetségét 42 állam alapította 1920-ban. A tagok közül 26 Európán kívüli ország volt. A köznyelvben Népszövetségnek hívott szervezet célja az volt, hogy közvetítőként biztosítsa a háború utáni új rendet és lehetőleg megakadályozza a további fegyveres összecsapásokat. A Nemzetek Szövetségének volt közgyűlése, titkársága, végrehajtó tanácsa, de döntéseit egyhangú szavazással kellett meghoznia, miközben nem rendelkezett hadsereggel. A tagországok nyilatkozatban kötelezték magukat arra, hogy tiszteletben tartják egymás függetlenségét és határait. Bár éppen az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Woodrow Wilson ragaszkodott létrejöttéhez, az USA végül nem lett tag. Mindez megpecsételte a nemzetközi szervezet sorsát, hiszen a háborút megnyerő új világhatalom, az USA részvétele nélkül döntései mögé nem tudott erőt felsorakoztatni. A Nemzetek Szövetsége 1939 után megszüntette működését, de hivatalosan csak 1946-ban nyilvánították holttá, amikor létrejött utódszervezete, a máig működő Egyesült Nemzetek Szervezete, az ENSZ.Idézetek

„A jogoknak nem erőn, hanem a nemzetek közös erején kell alapulnia."
Woodrow Wilson

„A Népszövetség hivatása, hogy a kevésbé fejlett országok gyámja legyen."
Arthur Balfour

„A Népszövetség biztosítja a területi sérthetetlenség elvét, valamint azt, hogy később a békefeltételeket és a határokat megváltoztathatja, ha igazságtalanság történt, vagy a körülmények megváltoznak."
Woodrow Wilson

„A Népszövetség nem helyettesíti a brit flottát."
Winston Churchill

„Ez egy Európára akarata ellenére rákényszerített amerikai ötlet volt."
Winston Churchill

„Nem is érdemes róla beszélni. Európa rövidesen Amerikához fog fordulni, hogy mentse meg a civilizált világot."
Warren G. Harding

„A Népszövetség négy nagyhatalom diktatúrája."
Warren G. Harding

„A Népszövetségnek lehet valami kis haszna, de minél fennhéjazóbb és minél többet fontoskodik, annál kevesebbet fog elérni."
Theodore Roosevelt

„Meghalt a Népszövetség, éljen az Egyesült Nemzetek Szövetsége!"
Lord Robert Cecil (1946)