BackToMaiPageIcon

Termek

HU EN

A békemű létrehozói

A győztesek a „nemzeti önrendelkezés” elvére hivatkoztak, döntéseikben azonban ennek nyoma sem volt.

A Párizs környéki kastélyokban hamar megkezdték Európa és a világ térképének újrarajzolását. A békemű legfontosabb alapelvének a „nemzeti önrendelkezés” hangzatos szólamokban meghirdetett jelszavát választották, ami azt ígérte, hogy az európai és az azon kívüli világ nemzetei maguk dönthetnek a sorsukról. Az ígéret nem teljesült. A béketárgyalásokon a „nemzeti önrendelkezés” csak a győztesek érdekei-nek megfelelő esetekben érvényesült, nem vonatkozott a vesztesnek kikiáltott birodalmakra, országokra, ahogy a győztesek által uralt kisebbségekre és a gyarmataikon élő közösségekre sem. Szemben az Európa háborúit lezáró korábbi békékkel, ezúttal semmibe vették a legyőzöttek érdekeit, sőt, valójában arra törekedtek, hogy megroppantsák és megalázzák őket. A veszteseket példátlan módon egyben háborús bűnösnek is bélyegezték, nemzeti büszkeségüket pedig minden lehetséges módon igyekeztek megtörni.Idézetek

„A versailles-i békerendszer a II. világháború kulcsa.”
Lucian Boia

„II. Vilmos elvesztette a háborút. Clemenceau elvesztette a békét.”
Ferdinand Foch

„Ez nem béke, hanem fegyverszünet húsz évre.”
Ferdinand Foch

„Sokkal többet ártott ez a béke a világnak, mint a háború.”
gróf Teleki Pál

„Az az igazságtalanság és arrogancia, amelyet a győzelem órájában mutatnak, sohasem lesz sem elfelejtve, sem megbocsátva.”
David Lloyd George

„Az erő az, amelynek igaza van.”
Georges Clemenceau

„Soha nem lesz béke Délkelet-Európában, ha a most létrejövő kisállamoknak jelentős magyar lakosságuk lesz.”
David Lloyd George

„El kell törölni a régi rendet és újat állítani a helyére.”
Woodrow Wilson

„Olaszország nem mond le harc nélkül Fiuméról.”
Vittorio Emanuele Orlando

„Látom a győztesek önteltségét és könnyelműségét.”
Thomas MannTárgyak

A trianoni békeszerződést becikkelyező 1921. évi XXXIII. törvény hitelesítő oldala Horthy Miklós és Bethlen István aláírásával

(Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, nemesmásolat)


Íróasztalai készlet fedeles tintatartóval

(Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum)


Visszahonosítási okirat

Magyar Királyság útlevél

(Makai László, nemesmásolatok)